В последно време все по-често се открива аутизъм при децата. За съжаление, това заболяване не може да се диагностицира чрез някакви изследвания или клинични прегледи, затова диагнозата често е грешна. За да разбереш за какво изобщо става дума и как можеш да се заподозреш тази болест при детето, ще разгледаме въпроса „Какво е аутизъм и какви са признаците му?“. И така…

Под аутизъм се разбира нарушение в развитието на детето, по-точно проблеми със социалните умения, поведението и речта. Като това отклонение се проявява при всяко дете по толкова различни начини, че няма как да видиш две еднакви деца аутисти. Едни могат да откликват, да говорят, да отговарят на въпроси, други – не; едни могат да се отличават с добре развита реч и висок интелект, други – да страдат от умствена изостаналост…

Причината за тези големи разлики е в това, че мозъкът на децата, които страдат от аутизъм, обработва информацията по специален начин. Детето може да възприема света по някакъв начин, например визуален. И докато върви работата над получената по този начин информация, останалите канали „не работят“. Съответно получената информация не се обединява.

За да е по-разбираемо, ще дадем пример: детето може да прочете текст, но не го осмисля или го прави много бавно. И има много такива примери, но няма да навлизаме в подробности, по-добре да разгледаме по кои признаци може да се определи дали едно дете е аутист.

Тук има известни проблеми. Работата е там, че няма никакви изследвания, които биха помогнали да се открие аутизъм при децата. Но има много признаци, които позволяват да се разпознае аутизъм и да му се обърне внимание от лекарите. Ще ги разгледаме.

15 признака за аутизъм при децата

1. Първата проява на аутизъм при децата е практически пълната липса на зрителен контакт. Детето установява зрителен контакт изключително рядко или го прави по необичаен начин – гледа сякаш през теб или встрани от теб.

2. Детето проявява много малък интерес към околния свят и към хората.

3. Играе предимно само. Ако го наблюдаваш, може да забележиш, че буквално е в някакъв негов си свят.

4. Не реагира на обикновени обръщения или указания, при това знаеш със сигурност, че няма проблеми със слуха.

5. Не се опитва да повтаря/копира поведението на родителите си или на другите деца.

6. Абсолютно безинтересно му е да си играе с връстниците си.

7. Признак на аутизъм може да е и следната особеност – детето първо е проговорило, а после е спряло да говори.

8. Развитието на говора му не отговаря на възрастта му.

9. Аутизъм може да се разпознае и по маниера на общуване – децата с това отклонение могат да общуват, без изобщо да използват мимики и жестове.

10. Детето може да повтаря многократно думи или изрази, които е чуло от разговор или от телевизора.

11. Още един признак на аутизъм – когато детето при разговор с него повтаря последните чути думи.

12. Детето се опитва да избягва докосване, прегръдки, галене.

13. Аутизмът се проявява и под формата на страх при силни звуци. Детето може дори да закрива очите си и ушите си с ръце.

14. Признак на аутизъм при децата може да са и някакви стереотипни движения – поклащане, въртене на главата

15. Детето може да протестира срещу всякакви промени в заобикалящия го свят.